En text av Matilda Amundsen Bergström och Olivia Linander

Kära gustav fridolin

“Den som flyr har inget val – ingen människa är illegal”

Att stå med 20 000 människor och höra en av våra ministrar citera en folkrörelse var en märklig upplevelse. Med dubbla känslor hörde vi det fantastiska ske: Åratal av mobilisering har fått en av Sveriges mäktigaste personer att stå upp och säga att ingen människa är illegal. Samtidigt är det omöjligt att bortse från att Gustav Fridolin, Screen Shot 2015-09-15 at 12.35.00som var den som sa det här vid Refugees Welcome-demonstrationen i Göteborg den nionde september, har en ledande position i en regering och riksdag som upprätthåller och möjliggör själva grundproblemen; de gränser som leder till att människor riskerar livet på väg från ett land till ett annat.

Inga ord kan beskriva det fantastiska, meningsfulla och hoppingivande i de senaste veckornas engagemang. Samtidigt var vi många demonstranter på Götaplatsen som utöver hoppet kände en stor frustration – allt denna våg av ideellt engagemang kan göra är ju att lindra symptom. Det är förstås vackert att höra Gustav Fridolin säga att “Ingen människa är illegal”, men faktum är att tusentals människor, i Sverige och i Europa, ÄR illegala. De är illegala eftersom Sverige och övriga EU-länder har lagar som gör det olagligt för dem att vistas där. Om Fridolin menar allvar med slagorden är det en självklarhet att han och hans regering drastiskt förändrar den gräns- och migrationspolitik de för.

Det vi ser nu – barn som drunknar i medelhavet, gränspoliser som svingar batonger efter flyende människor, taggtråd och höga murar längs hela den Ungerska gränsen – är inte ett haveri i ett fungerande system. Det är snarare en logisk följd av ett förlegat system där nationer försöker begränsa människors rörlighet i en tid då miljökatastrofer, krig och ekonomisk orättvisa gör storskalig migration ofrånkomlig. Det är inte en tillfällig våg vi ser, det är fortsättningen på något som pågått länge och en föraning av en värld vi kommer att leva i.

Vi lever i en alltmer globaliserad värld och på vissa områden håller gränserna på att upplösas: Varor rör sig relativt fritt över världen, likaså information. Inom EU framhålls människors möjlighet till fri rörlighet som en av unionens främsta prestationer och för EU-medborgare är rätten flytta till ett annat land en självklarhet. Det är hyckleri att detsamma inte gäller alla människor.

Tillfälliga lösningar som omedelbar asyl åt alla syriska flyktingar är viktiga men långt ifrån tillräckliga. Bygger vi inte långsiktig beredskap möter vi snart samma kris igen – där människor far illa av en förflyttning som borde vara deras självklara rättighet. Sveriges beredskap kan inte enbart utgöras av eldsjälars och ideella organisationers insatser, oavsett hur fantastiska de är. Det måste alltid vara möjligt för alla som vill komma till Sverige att göra det på ett tryggt och säkert sätt. Därför är det så viktigt att de senaste veckornas våg av engagemang leder till en omprövning av en förlegad och orättvis gränspolitik.

Som medborgare gör vi nu det vi kan göra: Vi mobiliserar, höjer våra röster, dyker upp, hjälper till, organiserar oss. Det är viktigt och det ska vi fortsätta med; det är det vi gör som verkligen visar att ingen människa kan vara illegal, att vi alla är medmänniskor. Nu har dock en av Sveriges allra största makthavare sagt att ingen människa är illegal – och han har en helt annan typ av makt. Vi vill att Gustav Fridolin går från ord till handling och ser till att inga människor i Sverige är illegala.

Så,

Screen Shot 2015-09-15 at 13.25.51

Kära Gustav

I onsdags sa du att ingen människa är illegal. Därför har vi listat några förslag på konkreta politiska förändringar som skulle kunna göra så att människor inte längre är illegala.

Vi vill påpeka att denna lista utgår från ett kortsiktigt perspektiv: Att hantera den pågående humanitära krisen är en sak men sett ur ett längre perspektiv måste vi också gå från att lindra symptom till att se och åtgärda orsakerna. Du nämnde såväl klimathot som vapenexport i ditt tal och är alltså väl medveten om att dessa frågor behöver vävas ihop och omvandlas i faktisk politik från regeringens sida. Uttalandet att ingen är illegal får inte stanna vid brandtal och retorik, utan måste bli en del i makthavarnas och vår egen dagliga debatt och genomförda politik på såväl nationell som europeisk nivå.

Med det sagt. Här är några saker du omedelbart behöver försäkra dig om att din regering gör:

  • Börjar ignorera Dublinförordningen (som bara är en rekommendation)
  • Upphäver transportörsansvaret och möjliggör säkra flyktvägar till Sverige
  • Ger automatisk asyl till anländande människor
  • Arbetar aktivt för ett kvotsystem i EU där alla länder bär ansvar att ta emot flyktingar och migranter (utan att för del delen skjuta över ansvaret på EU)

I en värld skuren av gränser kan Sverige med andra ord välja att bete sig så gränslöst som möjligt. Det är en reell möjlighet och om vi fortsätter att mobilisera för det som vi gjort de senaste dagarna är den inom räckhåll.

“Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal”

Gustav, en hel folkrörelse kommer att hålla dig vid dina ord.

Screen Shot 2015-09-15 at 13.26.30

Skriv till Gustav Fridolin eller Stefan Löfven du med! Tillsammans håller vi dem vid deras stora ord –> https://signby.me/se/oppna-granserna

Screen Shot 2015-09-15 at 12.24.27

HÄLSNING FRÅN GRÄNSEN MELLAN UNGERN OCH SERBIEN: Tusentals människor son lämnade Syrien eller Turkiet när de hörde Tysklands löfte är nu strandade på Serbiska gränsen utan någonting alls, eftersom Ungern stängde gränsen i måndags kväll.

Categories: texter

Leave a Reply