Jag är van föreläsare, workshopledare och mötesunderlättare. Detta är något jag gärna tar betalda uppdrag som, för att möjliggöra mitt vidare idéella engagemang (läs mer om mina idéella hittepån här).

Jag har gästföreläst vid svenska universitet — faciliterat aktiviststrategimöten i allt från Jokkmokk till Bryssel — talat hos kommuner och på regeringskansliet — arrangerat ett stort antal workshops i kampanjstrategi för olika grupper — panelsamtalat om klimatpolitik och civil olydnad med mera.

Vill du eller din organisation anlita mig, nås jag på olivia.linander (a) gmail.com och 0738 226 906. Jag är till vardags i Göteborg.

Mina tre främsta teman

1. Kampanjstrategi; Metoder för att organisera och mobilisera människor

Föreläsningar, workshops och mötesfacilitering för att informera och inspirera grupper till mer strategiskt kampanjarbete, påhittigare rekrytering och en mer långsiktigt effektiv organisering. Upprättande av lokalgrupper, upprätthållande av lokalt idéellt engagemang, med mera.

2. Klimaträttvisa; Klimatfeminism; Intersektionell klimatkamp

Vad är klimaträttvisa? Hur hänger klimatförändringarna ihop med andra orättvisor i världen (exempelvis rasism och sexism)?  Föreläsningar utifrån mina egna erfarenheter av den internationella klimatrörelsen de senaste fem åren. Klimatrörelser allierar sig alltmer med andra folkrörelser. Vad är klimatfeminism, och vad är miljörasism? Föreläsningar kan göras mer eller mindre interaktiva, med möjlighet att skapa ett upplägg med tillhörande diskussionsmaterial + film.

3. Personliga berättelser om aktivism

Jag föreläser om egna eller samlar och modererar andras erfarenheter av direktaktioner. Här sammanfattar jag allt från början till slut – förändringsteorin bakom strategin, strategin bakom aktionen, aktionens genomförande, debrief och genomslag. Människorna som syntes på frontlinjen av aktionen — och människorna vars arbete inte syns men alltjämt är nödvändigt för att möjliggöra en effektiv aktion. Vad som gick bra — och vad som måste gå bättre nästa gång. Detta kan även appliceras på en hel kampanj, snarare än en specifik aktion.

Se mig moderera (i första videon nedan) ett rundabordssamtal online med åtta aktivister efter en lyckad massaktion i Tyskland. I andra videon modererar jag ett samtal med dåvarande Greenpeace-chefen Annika Jakobsson, miljöpsykologen Kali Andersson och aktivisterna Jonathan Nylander och Karl Andreasson om deras resonemang efter en stor kampanjförlust en månad senare: